Insurance for Pets

Promovendus: vrije uitloop verbetert welzijn leghennen – Insurance for Pets


Daarnaast is een van haar bevindingen dat er minder wilde watervogels komen in uitlopen die zijn begroeid met bomen of struiken. Begroeiing kan daarmee dus indirect het risico op vogelgriep verminderen. Bijna een derde (29 procent) van de leghennen in Nederland heeft toegang tot een buitenuitloop. De laatste jaren moet pluimvee echter steeds vaker opgehokt worden vanwege vogelgriepuitbraken. Op dit moment zit het pluimvee binnen sinds oktober 2021 vanwege de getroffen maatregelen.

Een vrije uitloop biedt leghennen meer mogelijkheden voor natuurlijk gedrag, meer ruimte en frisse lucht, constateert Bestman. Ze promoveerde woensdag op dit onderwerp. Leghennen verschillen in de mate waarin ze de uitloop gebruiken. Dat heeft onder meer te maken met ras, groepsgrootte of er hanen bij de hennen lopen en de hoeveelheid daglicht in de stal.

Vooral bruine hennen

‘Gemiddeld gaat hooguit de helft (47 procent) van de kippen uit een koppel tegelijkertijd naar buiten’, geeft Bestman aan. ‘Dan gaat het vooral om bruine hennen. Ook kleinere koppels en koppels met hanen erbij gaan vaker naar buiten of koppels met een beter verenkleed.’

In uitlopen waarvan het oppervlak voor minimaal 8 procent is begroeid met bomen of struiken, worden minder wilde watervogels gezien. In landschappen met houtwallen of houtsingels trof Bestman minder watervogels aan rond kippenuitlopen dan in open landschappen.

Gegrepen door een roofdier

Het risico dat kippen buiten de stal worden gegrepen door een roofdier, leek niet beïnvloed te worden door bomen en struiken. Uit een enquête bleek dat gemiddeld bijna 4 procent van de hennen met een uitloop gevangen en opgegeten wordt door een roofdier, vooral door roofvogels, op een totale sterfte van zo’n 10 procent.

Ook onderzocht Bestman het risico op infecties door darmparasieten in de uitlopen. ‘We hebben nauwelijks of geen eitjes van kippenparasieten in de grond van uitlopen aangetroffen. Infecties met darmparasieten zijn wijdverbreid aanwezig, maar we hebben geen verband kunnen aantonen met uitloopgebruik.’

Sterker nog, de stal lijkt een groter risico te zijn dan de uitloop, stelt ze. ‘Strooisel in de stal bevat meer parasieteneitjes dan de grond in de uitloop. Uit onderzoek onder biologische koppels in Zweden, Nederland en Italië bleek dat alleen de Nederlandse kippen ontwormd werden, maar dat ze globaal gezien evenveel worminfecties hebben als de buitenlandse kippen die niet werden ontwormd.’

Commentaires fermés sur Promovendus: vrije uitloop verbetert welzijn leghennen – Insurance for Pets